GIVING TEDDY INDIA

Děkujeme, že přispíváte.

Celý projekt Giving Teddy na české straně je finančně soběstačný díky laskavé spolupráci dětských domovů a škol, které si jediný finanční náklad - poštovné - hradí samy. Vše ostatní organizují dobrovolníci, kteří pracují zadarmo.

Indická strana Giving Teddy je podporována celou řadou dobrovolníků. Aby mohla finančně podporovat i děti ve slamech - konkrétně kupuje školní potřeby - potřebuje nás, dárce. Dárce získává v Indii, ale i zde v České republice.

Děkujeme české charitě Můzy dětem, která si vzala projekt Giving Teddy pod svá křídla. Veškeré finanční dary z ČR jsou použity na pomoc dětem v Indii - konkrétně na koupi školních potřeb, aby mohly děti chodit do školy.